Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger eller hajk tillkommer en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 350 kronor per termin.
Vi tillämpar syskonrabatt vid flera barn från samma familj.
Syskon nr 1 betalar 350:-, syskon 2 300 och syskon 3 och uppåt betalar 250:-.
För ledare är avgiften 250 kronor per år.
Avgiften sätts in på scoutkårens postgirokonto.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Västra scoutdistriktet av NSF, i Nykterhetsrörelsens scoutförbund och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.