Om kåren

Mölnlycke scoutkår har funnits sedan 1929 och
vi har våra möten
i eller kring Wendelsbergs Grindstuga.
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund har ett ben i Scouterna
och ett ben i IOGT-NTO-rörelsen och därför en drogfri profil.
Vi har just nu ca 100 st medlemmar och verksamhet för åldrarna 8-19 år.
Läs mer om åldersgrupperna under rubriken avdelningar.