Vår organisation

En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har ca 100 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 3 avdelningar fördelade på en spårar-, en upptäckar- och en äventyrar-avdelningar.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan oftast är vi utomhus, men ibland är vi inne i Grindstugan (Björnen och Stubben) eller Vita Villan (Rovfåglarna).

Kåren har en vald styrelse. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande.